การชำระเงินค่าลงทะเบียน
สำหรับผู้นำเสนอผลงานให้โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บัญชีเลขที่ 030-0-32764-0
ชื่อบัญชีนางสุภาภรณ์ โชติปกรณ์กุล และ น.ส.เพชรรัตน์ แจ้งจั่น

ค่าลงทะเบียน

  • นักศึกษา 1,200 บาท/เรื่อง
  • คณาจารย์ นักวิจัย บุคคลทั่วไป 1,500 บาท/เรื่อง

© 2021 UTCC All Right Reserved